Boligvelger og prisliste

Finn den boligen som passer deg best. Snu bygningen ved å trykke på de små fasadebildene. Ved å klikke på den enkelte bolig vil du få opp mer informasjon om boligen.

Fasade mot øst

Fasade mot sør

Fasade mot vest

NT3 Øst
/var/www/1/249009/prosjekt/wp-content/plugins/draw-attention-pro/public/views/shortcode_template.php on line 176
polygon" coords="1448,612,1319,623,1317,538,1446,537" href="#hotspot-hotspot-288-0" rel="" title="Leilighet 204" alt="Leilighet 204" data-action="" data-color-scheme="solgt" data-id="area-hotspot-288-0" target="" class="more-info-area" > /var/www/1/249009/prosjekt/wp-content/plugins/draw-attention-pro/public/views/shortcode_template.php on line 176
polygon" coords="1317,625,1317,540,1178,542,1180,635" href="#hotspot-hotspot-288-1" rel="" title="Leilighet 205" alt="Leilighet 205" data-action="" data-color-scheme="" data-id="area-hotspot-288-1" target="" class="more-info-area" > /var/www/1/249009/prosjekt/wp-content/plugins/draw-attention-pro/public/views/shortcode_template.php on line 176
polygon" coords="1183,635,1183,541,1032,543,1033,649" href="#hotspot-hotspot-288-2" rel="" title="Leilighet 206" alt="Leilighet 206" data-action="" data-color-scheme="" data-id="area-hotspot-288-2" target="" class="more-info-area" > /var/www/1/249009/prosjekt/wp-content/plugins/draw-attention-pro/public/views/shortcode_template.php on line 176
polygon" coords="1036,651,1035,542,662,546,591,546,471,544,471,605,460,605,460,654,472,655,472,666,607,678,661,685" href="#hotspot-hotspot-288-3" rel="" title="Leilighet 207" alt="Leilighet 207" data-action="" data-color-scheme="solgt" data-id="area-hotspot-288-3" target="" class="more-info-area" > /var/www/1/249009/prosjekt/wp-content/plugins/draw-attention-pro/public/views/shortcode_template.php on line 176
polygon" coords="468,665,307,649,307,598,319,597,317,543,404,545,403,534,460,533,464,546,470,546,470,605,460,605,460,653,471,655" href="#hotspot-hotspot-288-4" rel="" title="Leilighet 208" alt="Leilighet 208" data-action="" data-color-scheme="solgt" data-id="area-hotspot-288-4" target="" class="more-info-area" > /var/www/1/249009/prosjekt/wp-content/plugins/draw-attention-pro/public/views/shortcode_template.php on line 176
polygon" coords="194,543,194,591,184,590,186,628,186,639,308,650,308,598,316,598,316,545,304,543,304,534,272,535,272,545" href="#hotspot-hotspot-288-5" rel="" title="Leilighet 209" alt="Leilighet 209" data-action="" data-color-scheme="solgt" data-id="area-hotspot-288-5" target="" class="more-info-area" > /var/www/1/249009/prosjekt/wp-content/plugins/draw-attention-pro/public/views/shortcode_template.php on line 176
polygon" coords="84,627,176,635,174,545,128,544,128,534,84,534" href="#hotspot-hotspot-288-6" rel="" title="Leilighet 210" alt="Leilighet 210" data-action="" data-color-scheme="" data-id="area-hotspot-288-6" target="" class="more-info-area" > /var/www/1/249009/prosjekt/wp-content/plugins/draw-attention-pro/public/views/shortcode_template.php on line 176
polygon" coords="1318,458,1319,538,1448,535,1448,471" href="#hotspot-hotspot-288-7" rel="" title="Leilighet 304" alt="Leilighet 304" data-action="" data-color-scheme="" data-id="area-hotspot-288-7" target="" class="more-info-area" > /var/www/1/249009/prosjekt/wp-content/plugins/draw-attention-pro/public/views/shortcode_template.php on line 176
polygon" coords="1318,539,1317,459,1180,450,1179,540" href="#hotspot-hotspot-288-8" rel="" title="Leilighet 305" alt="Leilighet 305" data-action="" data-color-scheme="" data-id="area-hotspot-288-8" target="" class="more-info-area" > /var/www/1/249009/prosjekt/wp-content/plugins/draw-attention-pro/public/views/shortcode_template.php on line 176
polygon" coords="1182,450,1182,540,1032,543,1032,440" href="#hotspot-hotspot-288-9" rel="" title="Leilighet 306" alt="Leilighet 306" data-action="" data-color-scheme="" data-id="area-hotspot-288-9" target="" class="more-info-area" > /var/www/1/249009/prosjekt/wp-content/plugins/draw-attention-pro/public/views/shortcode_template.php on line 176
polygon" coords="1034,542,1033,441,663,425,591,425,571,426,478,433,471,437,472,495,461,496,460,545,592,546" href="#hotspot-hotspot-288-10" rel="" title="Leilighet 307" alt="Leilighet 307" data-action="" data-color-scheme="" data-id="area-hotspot-288-10" target="" class="more-info-area" > /var/www/1/249009/prosjekt/wp-content/plugins/draw-attention-pro/public/views/shortcode_template.php on line 176
polygon" coords="460,534,460,495,473,494,472,434,462,434,463,422,405,426,404,442,317,448,318,500,306,501,308,543,390,546,404,544,405,535" href="#hotspot-hotspot-288-11" rel="" title="Leilighet 308" alt="Leilighet 308" data-action="" data-color-scheme="solgt" data-id="area-hotspot-288-11" target="" class="more-info-area" > /var/www/1/249009/prosjekt/wp-content/plugins/draw-attention-pro/public/views/shortcode_template.php on line 176
polygon" coords="308,534,308,501,316,499,318,447,308,447,305,437,271,439,271,451,195,458,192,503,181,505,180,543,259,543,270,543,271,535" href="#hotspot-hotspot-288-12" rel="" title="Leilighet 309" alt="Leilighet 309" data-action="" data-color-scheme="solgt" data-id="area-hotspot-288-12" target="" class="more-info-area" > /var/www/1/249009/prosjekt/wp-content/plugins/draw-attention-pro/public/views/shortcode_template.php on line 176
polygon" coords="83,452,82,533,129,532,129,543,172,543,173,458,129,461,128,451" href="#hotspot-hotspot-288-13" rel="" title="Leilighet 310" alt="Leilighet 310" data-action="" data-color-scheme="solgt" data-id="area-hotspot-288-13" target="" class="more-info-area" > /var/www/1/249009/prosjekt/wp-content/plugins/draw-attention-pro/public/views/shortcode_template.php on line 176
polygon" coords="1450,472,1319,460,1319,375,1450,396" href="#hotspot-hotspot-288-14" rel="" title="Leilighet 404" alt="Leilighet 404" data-action="" data-color-scheme="" data-id="area-hotspot-288-14" target="" class="more-info-area" > /var/www/1/249009/prosjekt/wp-content/plugins/draw-attention-pro/public/views/shortcode_template.php on line 176
polygon" coords="1319,459,1319,375,1177,349,1178,449" href="#hotspot-hotspot-288-15" rel="" title="Leilighet 405" alt="Leilighet 405" data-action="" data-color-scheme="" data-id="area-hotspot-288-15" target="" class="more-info-area" > /var/www/1/249009/prosjekt/wp-content/plugins/draw-attention-pro/public/views/shortcode_template.php on line 176
polygon" coords="1179,448,1177,348,1032,321,1032,441" href="#hotspot-hotspot-288-16" rel="" title="Leilighet 406" alt="Leilighet 406" data-action="" data-color-scheme="" data-id="area-hotspot-288-16" target="" class="more-info-area" > /var/www/1/249009/prosjekt/wp-content/plugins/draw-attention-pro/public/views/shortcode_template.php on line 176
polygon" coords="1029,440,1029,322,662,257,472,293,471,384,461,387,464,432,574,427,591,426,663,425" href="#hotspot-hotspot-288-17" rel="" title="Leilighet 407" alt="Leilighet 407" data-action="" data-color-scheme="solgt" data-id="area-hotspot-288-17" target="" class="more-info-area" > /var/www/1/249009/prosjekt/wp-content/plugins/draw-attention-pro/public/views/shortcode_template.php on line 176
polygon" coords="469,295,470,382,459,383,459,426,406,428,406,439,308,447,306,405,317,405,314,323" href="#hotspot-hotspot-288-18" rel="" title="Leilighet 408" alt="Leilighet 408" data-action="" data-color-scheme="" data-id="area-hotspot-288-18" target="" class="more-info-area" > /var/www/1/249009/prosjekt/wp-content/plugins/draw-attention-pro/public/views/shortcode_template.php on line 176
polygon" coords="317,403,317,321,195,344,195,414,185,416,188,456,256,451,269,452,269,440,307,437,306,404" href="#hotspot-hotspot-288-19" rel="" title="Leilighet 409" alt="Leilighet 409" data-action="" data-color-scheme="" data-id="area-hotspot-288-19" target="" class="more-info-area" > /var/www/1/249009/prosjekt/wp-content/plugins/draw-attention-pro/public/views/shortcode_template.php on line 176
polygon" coords="172,349,84,364,85,453,128,451,127,462,172,458" href="#hotspot-hotspot-288-20" rel="" title="Leilighet 410" alt="Leilighet 410" data-action="" data-color-scheme="solgt" data-id="area-hotspot-288-20" target="" class="more-info-area" > /var/www/1/249009/prosjekt/wp-content/plugins/draw-attention-pro/public/views/shortcode_template.php on line 176
polygon" coords="1245,330,1246,295,1363,323,1363,330,1384,336,1380,341,1364,343,1364,362,1440,376,1439,394,1307,372,1304,347,1253,329" href="#hotspot-hotspot-288-21" rel="" title="Leilighet 502" alt="Leilighet 502" data-action="" data-color-scheme="solgt" data-id="area-hotspot-288-21" target="" class="more-info-area" > /var/www/1/249009/prosjekt/wp-content/plugins/draw-attention-pro/public/views/shortcode_template.php on line 176
polygon" coords="1106,304,1109,263,1245,295,1244,332,1256,330,1308,349,1306,371,1180,349,1179,321,1120,303" href="#hotspot-hotspot-288-22" rel="" title="Leilighet 503" alt="Leilighet 503" data-action="" data-color-scheme="solgt" data-id="area-hotspot-288-22" target="" class="more-info-area" > /var/www/1/249009/prosjekt/wp-content/plugins/draw-attention-pro/public/views/shortcode_template.php on line 176
polygon" coords="892,209,892,258,904,256,964,278,964,310,1176,348,1173,322,1119,302,1107,302,1107,261" href="#hotspot-hotspot-288-23" rel="" title="Leilighet 504" alt="Leilighet 504" data-action="" data-color-scheme="solgt" data-id="area-hotspot-288-23" target="" class="more-info-area" > /var/www/1/249009/prosjekt/wp-content/plugins/draw-attention-pro/public/views/shortcode_template.php on line 176
polygon" coords="964,311,964,278,904,257,891,259,892,208,669,153,362,232,364,278,350,275,287,295,286,327,664,257" href="#hotspot-hotspot-288-24" rel="" title="Leilighet 505" alt="Leilighet 505" data-action="" data-color-scheme="" data-id="area-hotspot-288-24" target="" class="more-info-area" > /var/www/1/249009/prosjekt/wp-content/plugins/draw-attention-pro/public/views/shortcode_template.php on line 176
polygon" coords="286,328,286,296,352,276,365,276,366,231,261,258,259,253,245,255,248,270,227,274,227,280,247,284,247,308,148,329,148,352" href="#hotspot-hotspot-288-25" rel="" title="Leilighet 506" alt="Leilighet 506" data-action="" data-color-scheme="solgt" data-id="area-hotspot-288-25" target="" class="more-info-area" >

Leilighet 204

Status: Solgt

4

rom

2.

etasje

102 m2

BRA

Boligspesifikasjoner

Andel: 4
BRA: 102 m2
P-rom: 98 m2
Balkong: 9.9 m2
Garasjerett:(1) Ja

Kjøpesum:

Egenkapital: 3000000
Fellesgjeld: 3000000
Total kjøpesum: 6000000
Felleskostnad pr mnd uten renter 4863
Rentekostnad pr mnd 4600
Felleskostnad pr mnd total(2) 9463

(1)

(2)

Leilighet 205

Status: Ledig

4

rom

2.

etasje

114 m2

BRA

Boligspesifikasjoner

Andel: 5
BRA: 114 m2
P-rom: 110 m2
Balkong: 16.5 m2
Garasjerett:(1) Ja

Kjøpesum:

Egenkapital: 3225000
Fellesgjeld: 3225000
Total kjøpesum: 6450000
Felleskostnad pr mnd uten renter 5376
Rentekostnad pr mnd 8439
Felleskostnad pr mnd total(2) 13815

(1)

(2)

Leilighet 206

Status: Ledig

4

rom

2.

etasje

116 m2

BRA

Boligspesifikasjoner

Andel: 6
BRA: 116 m2
P-rom: 112 m2
Balkong: 16.5 m2
Garasjerett:(1) Ja

Kjøpesum:

Egenkapital: 3275000
Fellesgjeld: 3275000
Total kjøpesum: 6550000
Felleskostnad pr mnd uten renter 5430
Rentekostnad pr mnd 8570
Felleskostnad pr mnd total(2) 13999

(1)

(2)

Leilighet 207

Status: Solgt

3

rom

2.

etasje

82 m2

BRA

Boligspesifikasjoner

Andel: 7
BRA: 82 m2
P-rom: 77 m2
Balkong: 10 m2
Garasjerett:(1) Ja

Kjøpesum:

Egenkapital: 2375000
Fellesgjeld: 2375000
Total kjøpesum: 4750000
Felleskostnad pr mnd uten renter 4326
Rentekostnad pr mnd 3642
Felleskostnad pr mnd total(2) 7968

(1)

(2)

Leilighet 208

Status: Solgt

2

rom

2.

etasje

43 m2

BRA

Boligspesifikasjoner

Andel: 8
BRA: 43 m2
P-rom: 43 m2
Balkong: 9.3 m2
Garasjerett:(1) Nei
Det medfølger en ekstra liten bod i felles korridor.

Kjøpesum:

Egenkapital: 1500000
Fellesgjeld: 1500000
Total kjøpesum: 3000000
Felleskostnad pr mnd uten renter 3279
Rentekostnad pr mnd 2300
Felleskostnad pr mnd total(2) 5579

(1)

(2)

Leilighet 209

Status: Solgt

2

rom

2.

etasje

43 m2

BRA

Boligspesifikasjoner

Andel: 9
BRA: 43 m2
P-rom: 43 m2
Balkong: 10.1 m2
Garasjerett:(1) Nei
Det medfølger en ekstra liten bod i felles korridor.

Kjøpesum:

Egenkapital: 1500000
Fellesgjeld: 1500000
Total kjøpesum: 3000000
Felleskostnad pr mnd uten renter 3279
Rentekostnad pr mnd 2300
Felleskostnad pr mnd total(2) 5579

(1)

(2)

Leilighet 210

Status: Ledig

3

rom

2.

etasje

97 m2

BRA

Boligspesifikasjoner

Andel: 10
BRA: 97 m2
P-rom: 92 m2
Balkong: 10.1 m2
Garasjerett:(1) Ja

Kjøpesum:

Egenkapital: 2950000
Fellesgjeld: 2950000
Total kjøpesum: 5900000
Felleskostnad pr mnd uten renter 5002
Rentekostnad pr mnd 7719
Felleskostnad pr mnd total(2) 12722

(1)

(2)

Leilighet 304

Status: Ledig

4

rom

3.

etasje

102 m2

BRA

Boligspesifikasjoner

Andel: 15
BRA: 102 m2
P-rom: 98 m2
Balkong: 9.9 m2
Garasjerett:(1) Ja

Kjøpesum:

Egenkapital: 3175000
Fellesgjeld: 3175000
Total kjøpesum: 6350000
Felleskostnad pr mnd uten renter 5056
Rentekostnad pr mnd 8308
Felleskostnad pr mnd total(2) 13364

(1)

(2)

Leilighet 305

Status: Ledig

4

rom

3.

etasje

114 m2

BRA

Boligspesifikasjoner

Andel: 16
BRA: 114 m2
P-rom: 110 m2
Balkong: 16.5 m2
Garasjerett:(1) Ja

Kjøpesum:

Egenkapital: 3425000
Fellesgjeld: 3425000
Total kjøpesum: 6850000
Felleskostnad pr mnd uten renter 5376
Rentekostnad pr mnd 8962
Felleskostnad pr mnd total(2) 14338

(1)

(2)

Leilighet 306

Status: Ledig

4

rom

3.

etasje

116 m2

BRA

Boligspesifikasjoner

Andel: 17
BRA: 116 m2
P-rom: 112 m2
Balkong: 16.5 m2
Garasjerett:(1) Ja

Kjøpesum:

Egenkapital: 3475000
Fellesgjeld: 3475000
Total kjøpesum: 6950000
Felleskostnad pr mnd uten renter 5430
Rentekostnad pr mnd 9093
Felleskostnad pr mnd total(2) 14522

(1)

(2)

Leilighet 307

Status: Ledig

3

rom

3.

etasje

82 m2

BRA

Boligspesifikasjoner

Andel: 18
BRA: 82 m2
P-rom: 77 m2
Balkong: 10 m2
Garasjerett:(1) Ja

Kjøpesum:

Egenkapital: 2525000
Fellesgjeld: 2525000
Total kjøpesum: 5050000
Felleskostnad pr mnd uten renter 4522
Rentekostnad pr mnd 6607
Felleskostnad pr mnd total(2) 11129

(1)

(2)

Leilighet 308

Status: Solgt

2

rom

3.

etasje

43 m2

BRA

Boligspesifikasjoner

Andel: 19
BRA: 43 m2
P-rom: 43 m2
Balkong: 9.3 m2
Garasjerett:(1) Nei
Det medfølger en ekstra liten bod i felles korridor.

Kjøpesum:

Egenkapital: 1600000
Fellesgjeld: 1600000
Total kjøpesum: 3200000
Felleskostnad pr mnd uten renter 3279
Rentekostnad pr mnd 2453
Felleskostnad pr mnd total(2) 5732

(1)

(2)

Leilighet 309

Status: Solgt

2

rom

3.

etasje

43 m2

BRA

Boligspesifikasjoner

Andel: 20
BRA: 43 m2
P-rom: 43 m2
Balkong: 10.1 m2
Garasjerett:(1) Nei
Det medfølger en ekstra liten bod i felles korridor.

Kjøpesum:

Egenkapital: 1600000
Fellesgjeld: 1600000
Total kjøpesum: 3200000
Felleskostnad pr mnd uten renter 3279
Rentekostnad pr mnd 2453
Felleskostnad pr mnd total(2) 5732

(1)

(2)

Leilighet 310

Status: Solgt

3

rom

3.

etasje

97 m2

BRA

Boligspesifikasjoner

Andel: 21
BRA: 97 m2
P-rom: 92 m2
Balkong: 10.1 m2
Garasjerett:(1) Ja

Kjøpesum:

Egenkapital: 3125000
Fellesgjeld: 3125000
Total kjøpesum: 6250000
Felleskostnad pr mnd uten renter 4729
Rentekostnad pr mnd 4792
Felleskostnad pr mnd total(2) 9521

(1)

(2)

Leilighet 404

Status: Ledig

4

rom

4.

etasje

102 m2

BRA

Boligspesifikasjoner

Andel: 26
BRA: 102 m2
P-rom: 98 m2
Balkong: 9.9 m2
Garasjerett:(1) Ja

Kjøpesum:

Egenkapital: 3350000
Fellesgjeld: 3350000
Total kjøpesum: 6700000
Felleskostnad pr mnd uten renter 5056
Rentekostnad pr mnd 8766
Felleskostnad pr mnd total(2) 13822

(1)

(2)

Leilighet 405

Status: Ledig

4

rom

4.

etasje

114 m2

BRA

Boligspesifikasjoner

Andel: 27
BRA: 114 m2
P-rom: 110 m2
Balkong: 16.5 m2
Garasjerett:(1) Ja

Kjøpesum:

Egenkapital: 3625000
Fellesgjeld: 3625000
Total kjøpesum: 7250000
Felleskostnad pr mnd uten renter 5376
Rentekostnad pr mnd 9485
Felleskostnad pr mnd total(2) 14862

(1)

(2)

Leilighet 406

Status: Ledig

4

rom

4.

etasje

116 m2

BRA

Boligspesifikasjoner

Andel: 28
BRA: 116 m2
P-rom: 112 m2
Balkong: 16.5 m2
Garasjerett:(1) Ja

Kjøpesum:

Egenkapital: 3675000
Fellesgjeld: 3675000
Total kjøpesum: 7350000
Felleskostnad pr mnd uten renter 5430
Rentekostnad pr mnd 9616
Felleskostnad pr mnd total(2) 15046

(1)

(2)

Leilighet 407

Status: Solgt

3

rom

4.

etasje

82 m2

BRA

Boligspesifikasjoner

Andel: 29
BRA: 82 m2
P-rom: 77 m2
Balkong: 10 m2
Garasjerett:(1) Ja

Kjøpesum:

Egenkapital: 2687500
Fellesgjeld: 2687500
Total kjøpesum: 5375000
Felleskostnad pr mnd uten renter 4326
Rentekostnad pr mnd 4121
Felleskostnad pr mnd total(2) 8447

(1)

(2)

Leilighet 408

Status: Ledig

2

rom

4.

etasje

43 m2

BRA

Boligspesifikasjoner

Andel: 30
BRA: 43 m2
P-rom: 43 m2
Balkong: 9.3 m2
Garasjerett:(1) Nei
Det medfølger en ekstra liten bod i felles korridor.

Kjøpesum:

Egenkapital: 1700000
Fellesgjeld: 1700000
Total kjøpesum: 3400000
Felleskostnad pr mnd uten renter 3272
Rentekostnad pr mnd 4448
Felleskostnad pr mnd total(2) 7721

(1)

(2)

Leilighet 409

Status: Ledig

2

rom

4.

etasje

43 m2

BRA

Boligspesifikasjoner

Andel: 31
BRA: 43 m2
P-rom: 43 m2
Balkong: 10.1 m2
Garasjerett:(1) Nei
Det medfølger en ekstra liten bod i felles korridor.

Kjøpesum:

Egenkapital: 1700000
Fellesgjeld: 1700000
Total kjøpesum: 3400000
Felleskostnad pr mnd uten renter 3272
Rentekostnad pr mnd 4448
Felleskostnad pr mnd total(2) 7721

(1)

(2)

Leilighet 410

Status: Solgt

3

rom

4.

etasje

97 m2

BRA

Boligspesifikasjoner

Andel: 32
BRA: 97 m2
P-rom: 92 m2
Balkong: 10.1 m2
Garasjerett:(1) Ja

Kjøpesum:

Egenkapital: 3300000
Fellesgjeld: 3300000
Total kjøpesum: 6600000
Felleskostnad pr mnd uten renter 4729
Rentekostnad pr mnd 5060
Felleskostnad pr mnd total(2) 9789

(1)

(2)

Leilighet 502

Status: Solgt

3

rom

5.

etasje

99 m2

BRA

Boligspesifikasjoner

Andel: 35
BRA: 99 m2
P-rom: 96 m2
Terrasse: 38.5 m2
Garasjerett:(1) Ja

Kjøpesum:

Egenkapital: 3950000
Fellesgjeld: 3950000
Total kjøpesum: 7900000
Felleskostnad pr mnd uten renter 4783
Rentekostnad pr mnd 6057
Felleskostnad pr mnd total(2) 10840

(1)

(2)

Leilighet 503

Status: Solgt

3

rom

5.

etasje

81 m2

BRA

Boligspesifikasjoner

Andel: 36
BRA: 81 m2
P-rom: 78 m2
Balkong: 16.5 m2
Terrasse: 21.8 m2
Garasjerett:(1) Ja

Kjøpesum:

Egenkapital: 3350000
Fellesgjeld: 3350000
Total kjøpesum: 6700000
Felleskostnad pr mnd uten renter 4300
Rentekostnad pr mnd 5137
Felleskostnad pr mnd total(2) 9436

(1)

(2)

Leilighet 504

Status: Solgt

3

rom

5.

etasje

81 m2

BRA

Boligspesifikasjoner

Andel: 37
BRA: 81 m2
P-rom: 78 m2
Balkong: 16.5 m2
Terrasse: 24.5 m2
Garasjerett:(1) Ja

Kjøpesum:

Egenkapital: 3375000
Fellesgjeld: 3375000
Total kjøpesum: 6750000
Felleskostnad pr mnd uten renter 4300
Rentekostnad pr mnd 5175
Felleskostnad pr mnd total(2) 9475

(1)

(2)

Leilighet 505

Status: Ledig

3

rom

5.

etasje

94 m2

BRA

Boligspesifikasjoner

Andel: 38
BRA: 94 m2
P-rom: 90 m2
Terrasse 47.2 m2
Garasjerett:(1) Ja

Kjøpesum:

Egenkapital: 3700000
Fellesgjeld: 3700000
Total kjøpesum: 7400000
Felleskostnad pr mnd uten renter 4869
Rentekostnad pr mnd 9682
Felleskostnad pr mnd total(2) 14551

(1)

(2)

Leilighet 506

Status: Solgt

3

rom

5.

etasje

116 m2

BRA

Boligspesifikasjoner

Andel: 39
BRA: 116 m2
P-rom: 112 m2
Terrasse: 45.2 m2
Garasjerett:(1) Ja

Kjøpesum:

Egenkapital: 4475000
Fellesgjeld: 4475000
Total kjøpesum: 8950000
Felleskostnad pr mnd uten renter 5239
Rentekostnad pr mnd 6862
Felleskostnad pr mnd total(2) 12101

(1)

(2)

NT3 Nord
/var/www/1/249009/prosjekt/wp-content/plugins/draw-attention-pro/public/views/shortcode_template.php on line 176
polygon" coords="1,597,275,561,277,573,281,579,281,719,11,828,1,827" href="#hotspot-hotspot-559-0" rel="" title="Leilighet 202" alt="Leilighet 202" data-action="" data-color-scheme="ledig" data-id="area-hotspot-559-0" target="" class="more-info-area" > /var/www/1/249009/prosjekt/wp-content/plugins/draw-attention-pro/public/views/shortcode_template.php on line 176
polygon" coords="283,573,283,714,461,643,462,538,400,547,399,559,300,574" href="#hotspot-hotspot-559-1" rel="" title="Leilighet 201" alt="Leilighet 201" data-action="" data-color-scheme="solgt" data-id="area-hotspot-559-1" target="" class="more-info-area" > /var/www/1/249009/prosjekt/wp-content/plugins/draw-attention-pro/public/views/shortcode_template.php on line 176
polygon" coords="474,537,474,638,797,635,797,545,643,546,641,535" href="#hotspot-hotspot-559-2" rel="" title="Leilighet 205" alt="Leilighet 205" data-action="" data-color-scheme="" data-id="area-hotspot-559-2" target="" class="more-info-area" > /var/www/1/249009/prosjekt/wp-content/plugins/draw-attention-pro/public/views/shortcode_template.php on line 176
polygon" coords="802,546,802,635,1047,636,1050,538,959,534,959,546" href="#hotspot-hotspot-559-3" rel="" title="Leilighet 206" alt="Leilighet 206" data-action="" data-color-scheme="" data-id="area-hotspot-559-3" target="" class="more-info-area" > /var/www/1/249009/prosjekt/wp-content/plugins/draw-attention-pro/public/views/shortcode_template.php on line 176
polygon" coords="1497,601,1365,583,1365,604,1325,603,1226,582,1225,652,1196,653,1197,713,1490,867,1500,867" href="#hotspot-hotspot-559-4" rel="" title="Leilighet 210" alt="Leilighet 210" data-action="" data-color-scheme="" data-id="area-hotspot-559-4" target="" class="more-info-area" > /var/www/1/249009/prosjekt/wp-content/plugins/draw-attention-pro/public/views/shortcode_template.php on line 176
polygon" coords="1064,537,1066,643,1196,714,1197,651,1223,648,1223,582,1106,558,1106,544" href="#hotspot-hotspot-559-5" rel="" title="Leilighet 211" alt="Leilighet 211" data-action="" data-color-scheme="solgt" data-id="area-hotspot-559-5" target="" class="more-info-area" > /var/www/1/249009/prosjekt/wp-content/plugins/draw-attention-pro/public/views/shortcode_template.php on line 176
polygon" coords="279,442,277,574,304,575,395,561,397,547,460,537,460,447,400,435,399,450" href="#hotspot-hotspot-559-6" rel="" title="Leilighet 301" alt="Leilighet 301" data-action="" data-color-scheme="solgt" data-id="area-hotspot-559-6" target="" class="more-info-area" > /var/www/1/249009/prosjekt/wp-content/plugins/draw-attention-pro/public/views/shortcode_template.php on line 176
polygon" coords="279,558,281,427,12,407,1,402,1,593,12,597" href="#hotspot-hotspot-559-7" rel="" title="Leilighet 302" alt="Leilighet 302" data-action="" data-color-scheme="" data-id="area-hotspot-559-7" target="" class="more-info-area" > /var/www/1/249009/prosjekt/wp-content/plugins/draw-attention-pro/public/views/shortcode_template.php on line 176
polygon" coords="476,446,476,538,640,536,641,546,794,544,796,457,639,458,639,447" href="#hotspot-hotspot-559-8" rel="" title="Leilighet 305" alt="Leilighet 305" data-action="" data-color-scheme="" data-id="area-hotspot-559-8" target="" class="more-info-area" > /var/www/1/249009/prosjekt/wp-content/plugins/draw-attention-pro/public/views/shortcode_template.php on line 176
polygon" coords="802,457,805,546,954,545,957,537,1049,536,1050,449,961,448,959,459" href="#hotspot-hotspot-559-9" rel="" title="Leilighet 306" alt="Leilighet 306" data-action="" data-color-scheme="" data-id="area-hotspot-559-9" target="" class="more-info-area" > /var/www/1/249009/prosjekt/wp-content/plugins/draw-attention-pro/public/views/shortcode_template.php on line 176
polygon" coords="1500,601,1480,600,1367,582,1365,601,1327,604,1191,577,1193,512,1225,514,1225,434,1329,418,1367,422,1367,408,1481,399,1497,397" href="#hotspot-hotspot-559-10" rel="" title="Leilighet 310" alt="Leilighet 310" data-action="" data-color-scheme="solgt" data-id="area-hotspot-559-10" target="" class="more-info-area" > /var/www/1/249009/prosjekt/wp-content/plugins/draw-attention-pro/public/views/shortcode_template.php on line 176
polygon" coords="1225,436,1133,448,1106,451,1107,436,1066,446,1066,536,1107,546,1109,561,1197,576,1191,514,1227,514" href="#hotspot-hotspot-559-11" rel="" title="Leilighet 311" alt="Leilighet 311" data-action="" data-color-scheme="solgt" data-id="area-hotspot-559-11" target="" class="more-info-area" > /var/www/1/249009/prosjekt/wp-content/plugins/draw-attention-pro/public/views/shortcode_template.php on line 176
polygon" coords="280,281,279,439,307,439,395,447,395,431,459,447,461,345" href="#hotspot-hotspot-559-12" rel="" title="Leilighet 401" alt="Leilighet 401" data-action="" data-color-scheme="" data-id="area-hotspot-559-12" target="" class="more-info-area" > /var/www/1/249009/prosjekt/wp-content/plugins/draw-attention-pro/public/views/shortcode_template.php on line 176
polygon" coords="1,173,10,174,281,280,280,428,13,404,1,401" href="#hotspot-hotspot-559-13" rel="" title="Leilighet 402" alt="Leilighet 402" data-action="" data-color-scheme="solgt" data-id="area-hotspot-559-13" target="" class="more-info-area" > /var/www/1/249009/prosjekt/wp-content/plugins/draw-attention-pro/public/views/shortcode_template.php on line 176
polygon" coords="476,353,476,448,640,444,642,457,797,457,797,359,645,359,640,348" href="#hotspot-hotspot-559-14" rel="" title="Leilighet 405" alt="Leilighet 405" data-action="" data-color-scheme="" data-id="area-hotspot-559-14" target="" class="more-info-area" > /var/www/1/249009/prosjekt/wp-content/plugins/draw-attention-pro/public/views/shortcode_template.php on line 176
polygon" coords="802,355,955,359,955,350,1046,351,1050,450,959,448,959,459,800,458" href="#hotspot-hotspot-559-15" rel="" title="Leilighet 406" alt="Leilighet 406" data-action="" data-color-scheme="" data-id="area-hotspot-559-15" target="" class="more-info-area" > /var/www/1/249009/prosjekt/wp-content/plugins/draw-attention-pro/public/views/shortcode_template.php on line 176
polygon" coords="1499,393,1486,395,1366,409,1365,422,1332,422,1195,438,1186,380,1227,370,1226,296,1365,234,1491,193,1500,188" href="#hotspot-hotspot-559-16" rel="" title="Leilighet 410" alt="Leilighet 410" data-action="" data-color-scheme="solgt" data-id="area-hotspot-559-16" target="" class="more-info-area" > /var/www/1/249009/prosjekt/wp-content/plugins/draw-attention-pro/public/views/shortcode_template.php on line 176
polygon" coords="1193,441,1189,379,1225,365,1224,298,1064,366,1066,446,1107,437,1111,451" href="#hotspot-hotspot-559-17" rel="" title="Leilighet 411" alt="Leilighet 411" data-action="" data-color-scheme="solgt" data-id="area-hotspot-559-17" target="" class="more-info-area" > /var/www/1/249009/prosjekt/wp-content/plugins/draw-attention-pro/public/views/shortcode_template.php on line 176
polygon" coords="461,346,461,237,260,97,160,101,160,92,140,79,29,80,29,105,1,106,2,171" href="#hotspot-hotspot-559-18" rel="" title="Leilighet 501" alt="Leilighet 501" data-action="" data-color-scheme="solgt" data-id="area-hotspot-559-18" target="" class="more-info-area" > /var/www/1/249009/prosjekt/wp-content/plugins/draw-attention-pro/public/views/shortcode_template.php on line 176
polygon" coords="1050,350,1050,248,802,249,802,355,955,359,955,350" href="#hotspot-hotspot-559-19" rel="" title="Leilighet 504" alt="Leilighet 504" data-action="" data-color-scheme="solgt" data-id="area-hotspot-559-19" target="" class="more-info-area" > /var/www/1/249009/prosjekt/wp-content/plugins/draw-attention-pro/public/views/shortcode_template.php on line 176
polygon" coords="474,248,476,352,640,350,643,359,797,359,797,247" href="#hotspot-hotspot-559-20" rel="" title="Leilighet 503" alt="Leilighet 503" data-action="" data-color-scheme="solgt" data-id="area-hotspot-559-20" target="" class="more-info-area" > /var/www/1/249009/prosjekt/wp-content/plugins/draw-attention-pro/public/views/shortcode_template.php on line 176
polygon" coords="1066,366,1066,237,1231,88,1497,88,1497,189,1471,197,1365,236" href="#hotspot-hotspot-559-21" rel="" title="Leilighet 506" alt="Leilighet 506" data-action="" data-color-scheme="solgt" data-id="area-hotspot-559-21" target="" class="more-info-area" >

Leilighet 202

Status: Ledig

3

rom

2.

etasje

84 m2

BRA

Boligspesifikasjoner

Andel: 2
BRA: 84 m2
P-rom: 80 m2
Balkong: 10.1 m2
Garasjerett:(1) Ja

Kjøpesum:

Egenkapital: 2700000
Fellesgjeld: 2700000
Total kjøpesum: 5400000
Felleskostnad pr mnd uten renter 4629
Rentekostnad pr mnd 7065
Felleskostnad pr mnd total(2) 11694

(1)

(2)

Leilighet 201

Status: Solgt

2

rom

2.

etasje

59 m2

BRA

Boligspesifikasjoner

Andel: 1
BRA: 59 m2
P-rom: 59 m2
Balkong: 9.4 m2
Garasjerett:(1) Nei
Det medfølger en ekstra liten bod i felles korridor.

Kjøpesum:

Egenkapital: 1825000
Fellesgjeld: 1825000
Total kjøpesum: 3650000
Felleskostnad pr mnd uten renter 3709
Rentekostnad pr mnd 2798
Felleskostnad pr mnd total(2) 6507

(1)

(2)

Leilighet 205

Status: Ledig

4

rom

2.

etasje

114 m2

BRA

Boligspesifikasjoner

Andel: 5
BRA: 114 m2
P-rom: 110 m2
Balkong: 16.5 m2
Garasjerett:(1) Ja

Kjøpesum:

Egenkapital: 3225000
Fellesgjeld: 3225000
Total kjøpesum: 6450000
Felleskostnad pr mnd uten renter 5376
Rentekostnad pr mnd 8439
Felleskostnad pr mnd total(2) 13815

(1)

(2)

Leilighet 206

Status: Ledig

4

rom

2.

etasje

116 m2

BRA

Boligspesifikasjoner

Andel: 6
BRA: 116 m2
P-rom: 112 m2
Balkong: 16.5 m2
Garasjerett:(1) Ja

Kjøpesum:

Egenkapital: 3275000
Fellesgjeld: 3275000
Total kjøpesum: 6550000
Felleskostnad pr mnd uten renter 5430
Rentekostnad pr mnd 8570
Felleskostnad pr mnd total(2) 13999

(1)

(2)

Leilighet 210

Status: Ledig

3

rom

2.

etasje

97 m2

BRA

Boligspesifikasjoner

Andel: 10
BRA: 97 m2
P-rom: 92 m2
Balkong: 10.1 m2
Garasjerett:(1) Ja

Kjøpesum:

Egenkapital: 2950000
Fellesgjeld: 2950000
Total kjøpesum: 5900000
Felleskostnad pr mnd uten renter 5002
Rentekostnad pr mnd 7719
Felleskostnad pr mnd total(2) 12722

(1)

(2)

Leilighet 211

Status: Solgt

2

rom

2.

etasje

64 m2

BRA

Boligspesifikasjoner

Andel: 11
BRA: 64 m2
P-rom: 64 m2
Balkong: 10.1 m2
Garasjerett:(1) Ja
Det medfølger en ekstra liten bod i felles korridor.

Kjøpesum:

Egenkapital: 1975000
Fellesgjeld: 1975000
Total kjøpesum: 3950000
Felleskostnad pr mnd uten renter 3843
Rentekostnad pr mnd 3028
Felleskostnad pr mnd total(2) 6871

(1)

(2)

Leilighet 301

Status: Solgt

2

rom

3.

etasje

59 m2

BRA

Boligspesifikasjoner

Andel: 12
BRA: 59 m2
P-rom: 59 m2
Balkong: 9.4 m2
Garasjerett:(1) Ja
Det medfølger en ekstra liten bod i felles korridor.

Kjøpesum:

Egenkapital: 1975000
Fellesgjeld: 1975000
Total kjøpesum: 3950000
Felleskostnad pr mnd uten renter 3709
Rentekostnad pr mnd 3028
Felleskostnad pr mnd total(2) 6737

(1)

(2)

Leilighet 302

Status: Ledig

3

rom

3.

etasje

84 m2

BRA

Boligspesifikasjoner

Andel: 13
BRA: 84 m2
P-rom: 80 m2
Balkong: 10.1 m2
Garasjerett:(1) Ja

Kjøpesum:

Egenkapital: 2875000
Fellesgjeld: 2875000
Total kjøpesum: 5750000
Felleskostnad pr mnd uten renter 4629
Rentekostnad pr mnd 7523
Felleskostnad pr mnd total(2) 12152

(1)

(2)

Leilighet 305

Status: Ledig

4

rom

3.

etasje

114 m2

BRA

Boligspesifikasjoner

Andel: 16
BRA: 114 m2
P-rom: 110 m2
Balkong: 16.5 m2
Garasjerett:(1) Ja

Kjøpesum:

Egenkapital: 3425000
Fellesgjeld: 3425000
Total kjøpesum: 6850000
Felleskostnad pr mnd uten renter 5376
Rentekostnad pr mnd 8962
Felleskostnad pr mnd total(2) 14338

(1)

(2)

Leilighet 306

Status: Ledig

4

rom

3.

etasje

116 m2

BRA

Boligspesifikasjoner

Andel: 17
BRA: 116 m2
P-rom: 112 m2
Balkong: 16.5 m2
Garasjerett:(1) Ja

Kjøpesum:

Egenkapital: 3475000
Fellesgjeld: 3475000
Total kjøpesum: 6950000
Felleskostnad pr mnd uten renter 5430
Rentekostnad pr mnd 9093
Felleskostnad pr mnd total(2) 14522

(1)

(2)

Leilighet 310

Status: Solgt

3

rom

3.

etasje

97 m2

BRA

Boligspesifikasjoner

Andel: 21
BRA: 97 m2
P-rom: 92 m2
Balkong: 10.1 m2
Garasjerett:(1) Ja

Kjøpesum:

Egenkapital: 3125000
Fellesgjeld: 3125000
Total kjøpesum: 6250000
Felleskostnad pr mnd uten renter 4729
Rentekostnad pr mnd 4792
Felleskostnad pr mnd total(2) 9521

(1)

(2)

Leilighet 311

Status: Solgt

2

rom

3.

etasje

64 m2

BRA

Boligspesifikasjoner

Andel: 22
BRA: 64 m2
P-rom: 64 m2
Balkong: 10.1 m2
Garasjerett:(1) Ja
Det medfølger en ekstra liten bod i felles korridor.

Kjøpesum:

Egenkapital: 2125000
Fellesgjeld: 2125000
Total kjøpesum: 4250000
Felleskostnad pr mnd uten renter 3843
Rentekostnad pr mnd 3258
Felleskostnad pr mnd total(2) 7101

(1)

(2)

Leilighet 401

Status: Ledig

2

rom

4.

etasje

59 m2

BRA

Boligspesifikasjoner

Andel: 23
BRA: 59 m2
P-rom: 59 m2
Balkong: 9.4 m2
Garasjerett:(1) Ja
Det medfølger en ekstra liten bod i felles korridor.

Kjøpesum:

Egenkapital: 2100000
Fellesgjeld: 2100000
Total kjøpesum: 4200000
Felleskostnad pr mnd uten renter 3908
Rentekostnad pr mnd 5495
Felleskostnad pr mnd total(2) 9403

(1)

(2)

Leilighet 402

Status: Solgt

3

rom

4.

etasje

84 m2

BRA

Boligspesifikasjoner

Andel: 24
BRA: 84 m2
P-rom: 80 m2
Balkong: 10.1 m2
Garasjerett:(1) Ja

Kjøpesum:

Egenkapital: 3025000
Fellesgjeld: 3025000
Total kjøpesum: 6050000
Felleskostnad pr mnd uten renter 4380
Rentekostnad pr mnd 4638
Felleskostnad pr mnd total(2) 9018

(1)

(2)

Leilighet 405

Status: Ledig

4

rom

4.

etasje

114 m2

BRA

Boligspesifikasjoner

Andel: 27
BRA: 114 m2
P-rom: 110 m2
Balkong: 16.5 m2
Garasjerett:(1) Ja

Kjøpesum:

Egenkapital: 3625000
Fellesgjeld: 3625000
Total kjøpesum: 7250000
Felleskostnad pr mnd uten renter 5376
Rentekostnad pr mnd 9485
Felleskostnad pr mnd total(2) 14862

(1)

(2)

Leilighet 406

Status: Ledig

4

rom

4.

etasje

116 m2

BRA

Boligspesifikasjoner

Andel: 28
BRA: 116 m2
P-rom: 112 m2
Balkong: 16.5 m2
Garasjerett:(1) Ja

Kjøpesum:

Egenkapital: 3675000
Fellesgjeld: 3675000
Total kjøpesum: 7350000
Felleskostnad pr mnd uten renter 5430
Rentekostnad pr mnd 9616
Felleskostnad pr mnd total(2) 15046

(1)

(2)

Leilighet 410

Status: Solgt

3

rom

4.

etasje

97 m2

BRA

Boligspesifikasjoner

Andel: 32
BRA: 97 m2
P-rom: 92 m2
Balkong: 10.1 m2
Garasjerett:(1) Ja

Kjøpesum:

Egenkapital: 3300000
Fellesgjeld: 3300000
Total kjøpesum: 6600000
Felleskostnad pr mnd uten renter 4729
Rentekostnad pr mnd 5060
Felleskostnad pr mnd total(2) 9789

(1)

(2)

Leilighet 411

Status: Solgt

2

rom

4.

etasje

64 m2

BRA

Boligspesifikasjoner

Andel: 33
BRA: 64 m2
P-rom: 64 m2
Balkong: 10.1 m2
Garasjerett:(1) Ja
Det medfølger en ekstra liten bod i felles korridor.

Kjøpesum:

Egenkapital: 2275000
Fellesgjeld: 2275000
Total kjøpesum: 4550000
Felleskostnad pr mnd uten renter 3843
Rentekostnad pr mnd 3488
Felleskostnad pr mnd total(2) 7331

(1)

(2)

Leilighet 501

Status: Solgt

3

rom

5.

etasje

109 m2

BRA

Boligspesifikasjoner

Andel: 34
BRA: 109 m2
P-rom: 103 m2
Terrasse 43 m2
Garasjerett:(1) Ja

Kjøpesum:

Egenkapital: 4400000
Fellesgjeld: 4400000
Total kjøpesum: 8800000
Felleskostnad pr mnd uten renter 5051
Rentekostnad pr mnd 6747
Felleskostnad pr mnd total(2) 11798

(1)

(2)

Leilighet 504

Status: Solgt

3

rom

5.

etasje

81 m2

BRA

Boligspesifikasjoner

Andel: 37
BRA: 81 m2
P-rom: 78 m2
Balkong: 16.5 m2
Terrasse: 24.5 m2
Garasjerett:(1) Ja

Kjøpesum:

Egenkapital: 3375000
Fellesgjeld: 3375000
Total kjøpesum: 6750000
Felleskostnad pr mnd uten renter 4300
Rentekostnad pr mnd 5175
Felleskostnad pr mnd total(2) 9475

(1)

(2)

Leilighet 503

Status: Solgt

3

rom

5.

etasje

81 m2

BRA

Boligspesifikasjoner

Andel: 36
BRA: 81 m2
P-rom: 78 m2
Balkong: 16.5 m2
Terrasse: 21.8 m2
Garasjerett:(1) Ja

Kjøpesum:

Egenkapital: 3350000
Fellesgjeld: 3350000
Total kjøpesum: 6700000
Felleskostnad pr mnd uten renter 4300
Rentekostnad pr mnd 5137
Felleskostnad pr mnd total(2) 9436

(1)

(2)

Leilighet 506

Status: Solgt

3

rom

5.

etasje

116 m2

BRA

Boligspesifikasjoner

Andel: 39
BRA: 116 m2
P-rom: 112 m2
Terrasse m2
Garasjerett:(1) Ja

Kjøpesum:

Egenkapital: 4475000
Fellesgjeld: 4475000
Total kjøpesum: 8950000
Felleskostnad pr mnd uten renter 5239
Rentekostnad pr mnd 6862
Felleskostnad pr mnd total(2) 12101

(1)

(2)

NT3 Vest
/var/www/1/249009/prosjekt/wp-content/plugins/draw-attention-pro/public/views/shortcode_template.php on line 176
polygon" coords="1452,653,1350,663,1350,563,1443,563,1443,553,1453,553" href="#hotspot-hotspot-650-0" rel="" title="Leilighet 202" alt="Leilighet 202" data-action="" data-color-scheme="" data-id="area-hotspot-650-0" target="" class="more-info-area" > /var/www/1/249009/prosjekt/wp-content/plugins/draw-attention-pro/public/views/shortcode_template.php on line 176
polygon" coords="1322,565,1324,614,1339,614,1339,647,1331,647,1332,665,1037,694,1038,635,1031,631,1032,570,1037,570,1036,559,1221,554,1221,567" href="#hotspot-hotspot-650-1" rel="" title="Leilighet 203" alt="Leilighet 203" data-action="" data-color-scheme="solgt" data-id="area-hotspot-650-1" target="" class="more-info-area" > /var/www/1/249009/prosjekt/wp-content/plugins/draw-attention-pro/public/views/shortcode_template.php on line 176
polygon" coords="1038,692,1038,635,1032,636,1032,572,897,575,876,575,453,568,452,673,704,702,802,715" href="#hotspot-hotspot-650-2" rel="" title="Leilighet 204" alt="Leilighet 204" data-action="" data-color-scheme="solgt" data-id="area-hotspot-650-2" target="" class="more-info-area" > /var/www/1/249009/prosjekt/wp-content/plugins/draw-attention-pro/public/views/shortcode_template.php on line 176
polygon" coords="452,671,453,568,280,562,278,651" href="#hotspot-hotspot-650-3" rel="" title="Leilighet 205" alt="Leilighet 205" data-action="" data-color-scheme="" data-id="area-hotspot-650-3" target="" class="more-info-area" > /var/www/1/249009/prosjekt/wp-content/plugins/draw-attention-pro/public/views/shortcode_template.php on line 176
polygon" coords="145,557,144,634,279,652,280,562" href="#hotspot-hotspot-650-4" rel="" title="Leilighet 206" alt="Leilighet 206" data-action="" data-color-scheme="" data-id="area-hotspot-650-4" target="" class="more-info-area" > /var/www/1/249009/prosjekt/wp-content/plugins/draw-attention-pro/public/views/shortcode_template.php on line 176
polygon" coords="32,553,146,557,146,634,34,622,34,601,38,601,38,566,33,565" href="#hotspot-hotspot-650-5" rel="" title="Leilighet 207" alt="Leilighet 207" data-action="" data-color-scheme="solgt" data-id="area-hotspot-650-5" target="" class="more-info-area" > /var/www/1/249009/prosjekt/wp-content/plugins/draw-attention-pro/public/views/shortcode_template.php on line 176
polygon" coords="1452,465,1442,463,1442,473,1351,473,1350,562,1442,563,1442,554,1453,554" href="#hotspot-hotspot-650-6" rel="" title="Leilighet 302" alt="Leilighet 302" data-action="" data-color-scheme="" data-id="area-hotspot-650-6" target="" class="more-info-area" > /var/www/1/249009/prosjekt/wp-content/plugins/draw-attention-pro/public/views/shortcode_template.php on line 176
polygon" coords="1036,447,1036,460,1031,460,1031,520,1036,523,1036,560,1221,555,1222,566,1343,564,1344,523,1321,521,1323,470,1223,465,1223,456" href="#hotspot-hotspot-650-7" rel="" title="Leilighet 303" alt="Leilighet 303" data-action="" data-color-scheme="" data-id="area-hotspot-650-7" target="" class="more-info-area" > /var/www/1/249009/prosjekt/wp-content/plugins/draw-attention-pro/public/views/shortcode_template.php on line 176
polygon" coords="1036,570,1036,521,1030,521,1030,459,895,456,704,459,454,468,455,568,704,573,807,575,897,577" href="#hotspot-hotspot-650-8" rel="" title="Leilighet 304" alt="Leilighet 304" data-action="" data-color-scheme="" data-id="area-hotspot-650-8" target="" class="more-info-area" > /var/www/1/249009/prosjekt/wp-content/plugins/draw-attention-pro/public/views/shortcode_template.php on line 176
polygon" coords="281,474,281,561,454,568,455,466" href="#hotspot-hotspot-650-9" rel="" title="Leilighet 305" alt="Leilighet 305" data-action="" data-color-scheme="" data-id="area-hotspot-650-9" target="" class="more-info-area" > /var/www/1/249009/prosjekt/wp-content/plugins/draw-attention-pro/public/views/shortcode_template.php on line 176
polygon" coords="282,475,281,562,147,557,148,482" href="#hotspot-hotspot-650-10" rel="" title="Leilighet 306" alt="Leilighet 306" data-action="" data-color-scheme="" data-id="area-hotspot-650-10" target="" class="more-info-area" > /var/www/1/249009/prosjekt/wp-content/plugins/draw-attention-pro/public/views/shortcode_template.php on line 176
polygon" coords="1343,470,1342,425,1322,423,1324,352,1031,317,1032,407,1038,408,1036,448,1221,455,1222,466,1246,467" href="#hotspot-hotspot-650-11" rel="" title="Leilighet 403" alt="Leilighet 403" data-action="" data-color-scheme="solgt" data-id="area-hotspot-650-11" target="" class="more-info-area" > /var/www/1/249009/prosjekt/wp-content/plugins/draw-attention-pro/public/views/shortcode_template.php on line 176
polygon" coords="1351,353,1350,471,1442,473,1442,464,1453,465,1453,373,1448,373,1449,365,1400,359" href="#hotspot-hotspot-650-12" rel="" title="Leilighet 402" alt="Leilighet 402" data-action="" data-color-scheme="solgt" data-id="area-hotspot-650-12" target="" class="more-info-area" > /var/www/1/249009/prosjekt/wp-content/plugins/draw-attention-pro/public/views/shortcode_template.php on line 176
polygon" coords="33,484,34,500,38,504,38,537,34,537,34,553,144,558,144,482" href="#hotspot-hotspot-650-13" rel="" title="Leilighet 307" alt="Leilighet 307" data-action="" data-color-scheme="" data-id="area-hotspot-650-13" target="" class="more-info-area" > /var/www/1/249009/prosjekt/wp-content/plugins/draw-attention-pro/public/views/shortcode_template.php on line 176
polygon" coords="1033,319,1030,407,1038,407,1037,459,916,456,876,456,704,459,455,467,456,346,704,307,803,293" href="#hotspot-hotspot-650-14" rel="" title="Leilighet 404" alt="Leilighet 404" data-action="" data-color-scheme="" data-id="area-hotspot-650-14" target="" class="more-info-area" > /var/www/1/249009/prosjekt/wp-content/plugins/draw-attention-pro/public/views/shortcode_template.php on line 176
polygon" coords="456,467,456,346,280,372,280,475" href="#hotspot-hotspot-650-15" rel="" title="Leilighet 405" alt="Leilighet 405" data-action="" data-color-scheme="" data-id="area-hotspot-650-15" target="" class="more-info-area" > /var/www/1/249009/prosjekt/wp-content/plugins/draw-attention-pro/public/views/shortcode_template.php on line 176
polygon" coords="281,473,281,370,144,392,144,481" href="#hotspot-hotspot-650-16" rel="" title="Leilighet 406" alt="Leilighet 406" data-action="" data-color-scheme="" data-id="area-hotspot-650-16" target="" class="more-info-area" > /var/www/1/249009/prosjekt/wp-content/plugins/draw-attention-pro/public/views/shortcode_template.php on line 176
polygon" coords="145,481,144,392,34,406,34,438,39,438,39,473,34,473,34,486" href="#hotspot-hotspot-650-17" rel="" title="Leilighet 407" alt="Leilighet 407" data-action="" data-color-scheme="solgt" data-id="area-hotspot-650-17" target="" class="more-info-area" > /var/www/1/249009/prosjekt/wp-content/plugins/draw-attention-pro/public/views/shortcode_template.php on line 176
polygon" coords="1146,281,1146,235,1269,256,1269,267,1299,273,1296,280,1270,283,1269,315,1391,331,1388,355,1210,335,1210,302" href="#hotspot-hotspot-650-18" rel="" title="Leilighet 501" alt="Leilighet 501" data-action="" data-color-scheme="solgt" data-id="area-hotspot-650-18" target="" class="more-info-area" > /var/www/1/249009/prosjekt/wp-content/plugins/draw-attention-pro/public/views/shortcode_template.php on line 176
polygon" coords="1207,334,1208,304,1145,280,1146,236,812,177,534,240,535,288,520,288,460,309,463,340,704,303,806,288,876,295" href="#hotspot-hotspot-650-19" rel="" title="Leilighet 502" alt="Leilighet 502" data-action="" data-color-scheme="solgt" data-id="area-hotspot-650-19" target="" class="more-info-area" > /var/www/1/249009/prosjekt/wp-content/plugins/draw-attention-pro/public/views/shortcode_template.php on line 176
polygon" coords="536,287,534,240,360,281,360,321,348,320,292,340,292,366,462,342,460,310,521,287" href="#hotspot-hotspot-650-20" rel="" title="Leilighet 503" alt="Leilighet 503" data-action="" data-color-scheme="solgt" data-id="area-hotspot-650-20" target="" class="more-info-area" > /var/www/1/249009/prosjekt/wp-content/plugins/draw-attention-pro/public/views/shortcode_template.php on line 176
polygon" coords="208,314,210,349,200,348,149,366,149,388,294,366,294,340,348,319,361,321,360,279" href="#hotspot-hotspot-650-21" rel="" title="Leilighet 504" alt="Leilighet 504" data-action="" data-color-scheme="solgt" data-id="area-hotspot-650-21" target="" class="more-info-area" > /var/www/1/249009/prosjekt/wp-content/plugins/draw-attention-pro/public/views/shortcode_template.php on line 176
polygon" coords="43,387,44,405,149,390,149,366,200,347,210,347,211,313,124,331,124,340,103,344,103,351,122,351,122,373" href="#hotspot-hotspot-650-22" rel="" title="Leilighet 505" alt="Leilighet 505" data-action="" data-color-scheme="solgt" data-id="area-hotspot-650-22" target="" class="more-info-area" >

Leilighet 202

Status: Ledig

3

rom

2.

etasje

84 m2

BRA

Boligspesifikasjoner

Andel: 2
BRA: 84 m2
P-rom: 80 m2
Balkong: 10.1 m2
Garasjerett:(1) Ja

Kjøpesum:

Egenkapital: 2700000
Fellesgjeld: 2700000
Total kjøpesum: 5400000
Felleskostnad pr mnd uten renter 4629
Rentekostnad pr mnd 7065
Felleskostnad pr mnd total(2) 11694

(1)

(2)

Leilighet 203

Status: Solgt

3

rom

2.

etasje

81 m2

BRA

Boligspesifikasjoner

Andel: 3
BRA: 81 m2
P-rom: 78 m2
Balkong: 10.1 m2
Garasjerett:(1) Ja

Kjøpesum:

Egenkapital: 2600000
Fellesgjeld: 2600000
Total kjøpesum: 5200000
Felleskostnad pr mnd uten renter 4300
Rentekostnad pr mnd 3987
Felleskostnad pr mnd total(2) 8286

(1)

(2)

Leilighet 204

Status: Solgt

4

rom

2.

etasje

102 m2

BRA

Boligspesifikasjoner

Andel: 4
BRA: 102 m2
P-rom: 98 m2
Balkong: 9.9 m2
Garasjerett:(1) Ja

Kjøpesum:

Egenkapital: 3000000
Fellesgjeld: 3000000
Total kjøpesum: 6000000
Felleskostnad pr mnd uten renter 4863
Rentekostnad pr mnd 4600
Felleskostnad pr mnd total(2) 9463

(1)

(2)

Leilighet 205

Status: Ledig

4

rom

2.

etasje

114 m2

BRA

Boligspesifikasjoner

Andel: 5
BRA: 114 m2
P-rom: 110 m2
Balkong: 16.5 m2
Garasjerett:(1) Ja

Kjøpesum:

Egenkapital: 3225000
Fellesgjeld: 3225000
Total kjøpesum: 6450000
Felleskostnad pr mnd uten renter 5376
Rentekostnad pr mnd 8439
Felleskostnad pr mnd total(2) 13815

(1)

(2)

Leilighet 206

Status: Ledig

4

rom

2.

etasje

116 m2

BRA

Boligspesifikasjoner

Andel: 6
BRA: 116 m2
P-rom: 112 m2
Balkong: 16.5 m2
Garasjerett:(1) Ja

Kjøpesum:

Egenkapital: 3275000
Fellesgjeld: 3275000
Total kjøpesum: 6550000
Felleskostnad pr mnd uten renter 5430
Rentekostnad pr mnd 8570
Felleskostnad pr mnd total(2) 13999

(1)

(2)

Leilighet 207

Status: Solgt

3

rom

2.

etasje

82 m2

BRA

Boligspesifikasjoner

Andel: 7
BRA: 82 m2
P-rom: 77 m2
Balkong: 10 m2
Garasjerett:(1) Ja

Kjøpesum:

Egenkapital: 2375000
Fellesgjeld: 2375000
Total kjøpesum: 4750000
Felleskostnad pr mnd uten renter 4326
Rentekostnad pr mnd 3642
Felleskostnad pr mnd total(2) 7968

(1)

(2)

Leilighet 302

Status: Ledig

3

rom

3.

etasje

84 m2

BRA

Boligspesifikasjoner

Andel: 13
BRA: 84 m2
P-rom: 80 m2
Balkong: 10.1 m2
Garasjerett:(1) Ja

Kjøpesum:

Egenkapital: 2875000
Fellesgjeld: 2875000
Total kjøpesum: 5750000
Felleskostnad pr mnd uten renter 4629
Rentekostnad pr mnd 7523
Felleskostnad pr mnd total(2) 12152

(1)

(2)

Leilighet 303

Status: Ledig

3

rom

3.

etasje

81 m2

BRA

Boligspesifikasjoner

Andel: 14
BRA: 81 m2
P-rom: 78 m2
Balkong: 10.1 m2
Garasjerett:(1) Ja

Kjøpesum:

Egenkapital: 2750000
Fellesgjeld: 2750000
Total kjøpesum: 5500000
Felleskostnad pr mnd uten renter 4495
Rentekostnad pr mnd 7196
Felleskostnad pr mnd total(2) 11691

(1)

(2)

Leilighet 304

Status: Ledig

4

rom

3.

etasje

102 m2

BRA

Boligspesifikasjoner

Andel: 15
BRA: 102 m2
P-rom: 98 m2
Balkong: 9.9 m2
Garasjerett:(1) Ja

Kjøpesum:

Egenkapital: 3175000
Fellesgjeld: 3175000
Total kjøpesum: 6350000
Felleskostnad pr mnd uten renter 5056
Rentekostnad pr mnd 8308
Felleskostnad pr mnd total(2) 13364

(1)

(2)

Leilighet 305

Status: Ledig

4

rom

3.

etasje

114 m2

BRA

Boligspesifikasjoner

Andel: 16
BRA: 114 m2
P-rom: 110 m2
Balkong: 16.5 m2
Garasjerett:(1) Ja

Kjøpesum:

Egenkapital: 3425000
Fellesgjeld: 3425000
Total kjøpesum: 6850000
Felleskostnad pr mnd uten renter 5376
Rentekostnad pr mnd 8962
Felleskostnad pr mnd total(2) 14338

(1)

(2)

Leilighet 306

Status: Ledig

4

rom

3.

etasje

116 m2

BRA

Boligspesifikasjoner

Andel: 17
BRA: 116 m2
P-rom: 112 m2
Balkong: 16.5 m2
Garasjerett:(1) Ja

Kjøpesum:

Egenkapital: 3475000
Fellesgjeld: 3475000
Total kjøpesum: 6950000
Felleskostnad pr mnd uten renter 5430
Rentekostnad pr mnd 9093
Felleskostnad pr mnd total(2) 14522

(1)

(2)

Leilighet 403

Status: Solgt

3

rom

4.

etasje

81 m2

BRA

Boligspesifikasjoner

Andel: 25
BRA: 81 m2
P-rom: 78 m2
Balkong: 10.1 m2
Garasjerett:(1) Ja

Kjøpesum:

Egenkapital: 2900000
Fellesgjeld: 2900000
Total kjøpesum: 5800000
Felleskostnad pr mnd uten renter 4300
Rentekostnad pr mnd 4447
Felleskostnad pr mnd total(2) 8746

(1)

(2)

Leilighet 402

Status: Solgt

3

rom

4.

etasje

84 m2

BRA

Boligspesifikasjoner

Andel: 24
BRA: 84 m2
P-rom: 80 m2
Balkong: 10.1 m2
Garasjerett:(1) Ja

Kjøpesum:

Egenkapital: 3025000
Fellesgjeld: 3025000
Total kjøpesum: 6050000
Felleskostnad pr mnd uten renter 4380
Rentekostnad pr mnd 4638
Felleskostnad pr mnd total(2) 9018

(1)

(2)

Leilighet 307

Status: Ledig

3

rom

3.

etasje

82 m2

BRA

Boligspesifikasjoner

Andel: 18
BRA: 82 m2
P-rom: 77 m2
Balkong: 10 m2
Garasjerett:(1) Ja

Kjøpesum:

Egenkapital: 2525000
Fellesgjeld: 2525000
Total kjøpesum: 5050000
Felleskostnad pr mnd uten renter 4522
Rentekostnad pr mnd 6607
Felleskostnad pr mnd total(2) 11129

(1)

(2)

Leilighet 404

Status: Ledig

4

rom

4.

etasje

102 m2

BRA

Boligspesifikasjoner

Andel: 26
BRA: 102 m2
P-rom: 98 m2
Balkong: 9.9 m2
Garasjerett:(1) Ja

Kjøpesum:

Egenkapital: 3350000
Fellesgjeld: 3350000
Total kjøpesum: 6700000
Felleskostnad pr mnd uten renter 5056
Rentekostnad pr mnd 8766
Felleskostnad pr mnd total(2) 13822

(1)

(2)

Leilighet 405

Status: Ledig

4

rom

4.

etasje

114 m2

BRA

Boligspesifikasjoner

Andel: 27
BRA: 114 m2
P-rom: 110 m2
Balkong: 16.5 m2
Garasjerett:(1) Ja

Kjøpesum:

Egenkapital: 3625000
Fellesgjeld: 3625000
Total kjøpesum: 7250000
Felleskostnad pr mnd uten renter 5376
Rentekostnad pr mnd 9485
Felleskostnad pr mnd total(2) 14862

(1)

(2)

Leilighet 406

Status: Ledig

4

rom

4.

etasje

116 m2

BRA

Boligspesifikasjoner

Andel: 28
BRA: 116 m2
P-rom: 112 m2
Balkong: 16.5 m2
Garasjerett:(1) Ja

Kjøpesum:

Egenkapital: 3675000
Fellesgjeld: 3675000
Total kjøpesum: 7350000
Felleskostnad pr mnd uten renter 5430
Rentekostnad pr mnd 9616
Felleskostnad pr mnd total(2) 15046

(1)

(2)

Leilighet 407

Status: Solgt

3

rom

4.

etasje

82 m2

BRA

Boligspesifikasjoner

Andel: 29
BRA: 82 m2
P-rom: 77 m2
Balkong: 10 m2
Garasjerett:(1) Ja

Kjøpesum:

Egenkapital: 2687500
Fellesgjeld: 2687500
Total kjøpesum: 5375000
Felleskostnad pr mnd uten renter 4326
Rentekostnad pr mnd 4121
Felleskostnad pr mnd total(2) 8447

(1)

(2)

Leilighet 501

Status: Solgt

3

rom

5.

etasje

109 m2

BRA

Boligspesifikasjoner

Andel: 34
BRA: 109 m2
P-rom: 103 m2
Terrasse 43 m2
Garasjerett:(1) Ja

Kjøpesum:

Egenkapital: 4400000
Fellesgjeld: 4400000
Total kjøpesum: 8800000
Felleskostnad pr mnd uten renter 5051
Rentekostnad pr mnd 6747
Felleskostnad pr mnd total(2) 11798

(1)

(2)

Leilighet 502

Status: Solgt

3

rom

5.

etasje

99 m2

BRA

Boligspesifikasjoner

Andel: 35
BRA: 99 m2
P-rom: 96 m2
Terrasse: 38.5 m2
Garasjerett:(1) Ja

Kjøpesum:

Egenkapital: 3950000
Fellesgjeld: 3950000
Total kjøpesum: 7900000
Felleskostnad pr mnd uten renter 4783
Rentekostnad pr mnd 6057
Felleskostnad pr mnd total(2) 10840

(1)

(2)

Leilighet 503

Status: Solgt

3

rom

5.

etasje

81 m2

BRA

Boligspesifikasjoner

Andel: 36
BRA: 81 m2
P-rom: 78 m2
Balkong: 16.5 m2
Terrasse: 21.8 m2
Garasjerett:(1) Ja

Kjøpesum:

Egenkapital: 3350000
Fellesgjeld: 3350000
Total kjøpesum: 6700000
Felleskostnad pr mnd uten renter 4300
Rentekostnad pr mnd 5137
Felleskostnad pr mnd total(2) 9436

(1)

(2)

Leilighet 504

Status: Solgt

3

rom

5.

etasje

81 m2

BRA

Boligspesifikasjoner

Andel: 37
BRA: 81 m2
P-rom: 78 m2
Balkong: 16.5 m2
Terrasse: 24.5 m2
Garasjerett:(1) Ja

Kjøpesum:

Egenkapital: 3375000
Fellesgjeld: 3375000
Total kjøpesum: 6750000
Felleskostnad pr mnd uten renter 4300
Rentekostnad pr mnd 5175
Felleskostnad pr mnd total(2) 9475

(1)

(2)

Leilighet 505

Status: Ledig

3

rom

5.

etasje

94 m2

BRA

Boligspesifikasjoner

Andel: 38
BRA: 94 m2
P-rom: 90 m2
Terrasse: 47.2 m2
Garasjerett:(1) Ja

Kjøpesum:

Egenkapital: 3700000
Fellesgjeld: 3700000
Total kjøpesum: 7400000
Felleskostnad pr mnd uten renter 4869
Rentekostnad pr mnd 9682
Felleskostnad pr mnd total(2) 14551

(1)

(2)

Leilighet nrAndelBRAAnt. romInnskuddFellesgjeldTotal kjøpesumFelleskostnad pr mnd eks. finansRentekostnadSum felleskostnader pr mnd. 1,84 % rente uten avdragGarasjerettP-ROMBalkongTerrasseEtasjePlantypeOmkostningerStatus
2011592182500018250003650000370927986507Nei599.42110732Solgt
20228432700000270000054000004629706511694Ja8010.12210432Ledig
2033813260000026000005200000430039878286Ja7810.12310432Solgt
20441024300000030000006000000486346009463Ja989.92410432Solgt
205511443225000322500064500005376843913815Ja11016.52510432Ledig
206611643275000327500065500005430857013999Ja11216.52610432Ledig
2077823237500023750004750000432636427968Ja77102710432Solgt
2088432150000015000003000000327923005579Nei439.32810432Solgt
2099432150000015000003000000327923005579Nei4310.12910432Solgt
210109732950000295000059000005002771912722Ja9210.121010432Ledig
21111642197500019750003950000384330286871Ja6410.121110432Solgt
30112592197500019750003950000370930286737Ja599.43110432Solgt
302138432875000287500057500004629752312152Ja8010.13210432Ledig
303148132750000275000055000004495719611691Ja7810.13310432Ledig
3041510243175000317500063500005056830813364Ja989.93410432Ledig
3051611443425000342500068500005376896214338Ja11016.53510432Ledig
3061711643475000347500069500005430909314522Ja11216.53610432Ledig
307188232525000252500050500004522660711129Ja77103710432Ledig
30819432160000016000003200000327924535732Nei439.33810432Solgt
30920432160000016000003200000327924535732Nei4310.13910432Solgt
31021973312500031250006250000472947929521Ja9210.131010432Solgt
31122642212500021250004250000384332587101Ja6410.131110432Solgt
40123592210000021000004200000390854959403Ja599.44110432Ledig
40224843302500030250006050000438046389018Ja8010.14210432Solgt
40325813290000029000005800000430044478746Ja7810.14310432Solgt
4042610243350000335000067000005056876613822Ja989.94410432Ledig
4052711443625000362500072500005376948514862Ja11016.54510432Ledig
4062811643675000367500073500005430961615046Ja11216.54610432Ledig
40729823268750026875005375000432641218447Ja77104710432Solgt
40830432170000017000003400000327244487721Nei439.34810432Ledig
40931432170000017000003400000327244487721Nei4310.14910432Ledig
41032973330000033000006600000472950609789Ja9210.141010432Solgt
41133642227500022750004550000384334887331Ja6410.141110432Solgt
5013410934400000440000088000005051674711798Ja1034351210432Solgt
502359933950000395000079000004783605710840Ja9638.551310432Solgt
50336813335000033500006700000430051379436Ja7816.521.851410432Solgt
50437813337500033750006750000430051759475Ja7816.524.551510432Solgt
505389433700000370000074000004869968214551Ja9047.251610432Ledig
5063911634475000447500089500005239686212101Ja11245.251710432Solgt